Bản tin xã Phú Thịnh

 • Lễ ra quân trồng cây nhớ bác

  Đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thực hiện lời dạy của Người, hội phụ nữ xã Phú Thịnh luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của xã không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.

  04/11/2022
 • Cách phòng tránh bạo lực học đường

  Hãy chung tay để đẩy lùi, bài trừ bạo lực học đường. Vì đây không chỉ là trách nhiệm của tôi, của bạn, của trường học, của ngành giáo dục mà là trách nhiệm của toàn xã hội.

  04/11/2022
 • Quy định của pháp luật về hành vi xâm hại tình dục trẻ em

  Trẻ em là các đối tượng dưới 16 tuổi được pháp luật bảo vệ về quyền trẻ em, được bảo vệ bởi gia đình và Nhà trường bởi đây là đối tượng chưa phát triển đầy đủ về thể chất và nhận thức. Trong xã hội ngày càng hiện đại, với sự bùng nổ của mạng xã hội như facebook, zalo, tinder, trẻ em đang bị ảnh hưởng gián tiếp qua những trang mạng xã hội này và rất nhiều tội phạm xâm hại tình dục trẻ em dưới nhiều hình thức khác nhau

  04/11/2022
 • Phụ nữ khởi nghiệp từ vốn vay ngân hàng chính sách xã hội

  Hội LHPN xã phú Thịnh trong năm 2022 với nhiều mô hình và cách làm hay như: Trồng rau theo hướng an toàn, ươn cá giống, may công nghiệp,…

  04/11/2022
 • Bài tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em

  Việt Nam là quốc gia sớm nhất tại khu vực châu Á đã phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em, thông qua ngày 20/11/1989, có hiệu lực ngày 02/9/1990 và các nghị định thư về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em, khiêu dâm trẻ em. Như vậy có nghĩa là Việt Nam đã thừa nhận rất nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE); bảo vệ trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục, bị bóc lột tình dục, bị mua bán hoặc bị sử dụng vào mục đích khiêu dâm theo quy định của luật pháp quốc tế.

  04/11/2022
 • Bài tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em

  Xâm hại tình dục là một hành động trái pháp luật. Nó không chỉ gây tổn thương thể chất và những hậu quả nhất thời mà còn có thể ảnh hưởng lâu dài. Những hậu quả lâu dài biểu hiện từ nhẹ đến những rối loạn rất nặng. Những rối loạn này không chỉ liên quan đến sức khỏe sinh sản mà còn liên quan đến khả năng học tập, khả năng hòa nhập cũng như đối với sức khỏe tâm thần của trẻ.

  04/11/2022

Cải cách hành chính

Thông báo - Thư mời

<< < 1 > >> 
Lượt truy cập:
27942
ipv6 ready